شناخت انواع عسل

در این مطلب با معرفی و شناخت انواع عسط طبیعی در بازار ایران آشنا خواهید شد. عسل طبیعی با توجه به بافت فيزيکي و شيميايي که دارد ، بيش از 80 نوع ماده و عنصر در ترکيبات آن يافت شده است ، همچنين به دليل نوع رنگ ،بو، طريقه مصرف و … نمی توان به سادگی گفت که چند نوع عسل طبیعی داريم ، بلکه ابتدا با توجه به خصوصيات مختلف اقدام به گروه بندی عسل نموده و آنگاه انواع عسلی که در هر گروه وجود دارد را معرفی و تعريف می نمائيم.

عسل نارس

عسل رسیده ( طبیعی)

شبه عسل: 1_ عسل مصنوعی 2_ عسل تقلبی

عسل چيست ؟

عسل طبیعی ماده شيرين و غليظی است که توسط زنبوران عسل از شهد گل گياهان جمع آوری و تغییر شکل يافته و سپس در داخل سلول‌های مومی کندو ذخيره می شود. و ماده ای است که از نظر گردش نوری چپ گرا می باشد.

Natural Honey

عسل اولين محصول زنبور می باشد که از زمان باستان مورد استفاده بشر قرار گرفته است. تاريخ استفاده از عسل طبیعی همگام با تاريخ خلقت بوده و تقريبا در هر فرهنگی می توان شاهد بهره گيری از آن به عنوان يک منبع غذایی و به عنوان نماد، مذهب،موسیقی ، مراسم جادوگری و درمان بيماری يافت .

عسل يک واژه عربی است که به فارسی آنرا انگبين می گويند و آن ماده ای شیرین است که توسط زنبورعسل از شهد گل ها و گياهان جمع آوری شده ، و پس از تغییرات لازم، در سلول‌های مومی شان های کندو ذخيره می شود.

عسل نارس چيست ؟

به عسلی گفته می شود که به تازگی توسط زنبورها توليد شده و هنوز عمليات تغلیظ توسط زنبورها روی آن انجام نشده يا به مقدار کافی انجام نشده باشد. شان های با حجره های باز نشان دهنده اين است که عسل درون آنها به احتمال قوی نارس بوده ، لذا از خريد اين گونه عسل ها خوداری کنيد.

عسل رسيده چيست ؟

به عسلی گفته ميشود که بدون ترس از فاسد شدن تا مدت نا معلومی قابل ذخيره است ، زيرا زنبور عسل آن را در کيسه ی عسل خود تغلیظ کرده و انواع آنزيم ها و آنتی بيوتيک ها و مواد ديگر را به آن اضافه کرده، آنگاه درون حجره ها ريخته و در حجره ها با لایه ای از موم در پوش گذاری می کند. اين عسل قابل عرضه به بازار و خريد است، البته بعد از جدا سازی از موم و صاف کردن.

عسل طبیعی

شبه عسل چيست؟

به مواد و ترکيباتی اطلاق می شود که بدون دخالت زنبورعسل ساخته میشود و به دو گروه مصنوعی و تقلبی تقسيم ميشود.

عسل مصنوعی چيست؟

عسلی است که بدون دخالت زنبورعسل توسط انسان‌ از موادی مانند : قند نيشکر و ميوه های شيرين مانند خربزه ، هندوانه ، کدو تنبل و خرما ساخته شده ، هر چند بعنوان عسل نام می برند ، اما اين مواد عسل نيستند ، بلکه از تغلیظ آب ميوه ها به طريق مصنوعی و صنعتی به دست می آيند.

مهمترين اين عسلها ، عسل خرما است که در کشورمان در سال 70 توسط مؤسسه ی تحقيقاتی مهندسی زراعی وزارت جهاد کشاورزی ازخرماهای ضايعاتی درجه سه و چهار توليد و به مردم عرضه شده.

عسل تقلبی چيست ؟

عسل تقلبی موادی هستند که به نام عسل عرضه می شوند و زنبورعسل در توليد آنها هيچ دخالتی ندارد . افراد سودجو متخلف با ترکيب شربت غليظ شکر ، شيره ی خرما ، نشاسته ی  سيب زميني، گلوکز ، رنگ و اسانس يا بو و غيره از موادی هستند که اين افراد آنها را با هم ترکيب کرده و عسل تقلبی توليد می کنند ، قابل ذکر است اضافه کردن شربت شکر به عسل جهت توليد عسل تقلبی باعث تخمير آن شده و بدين طريق عسل تقلبی درست نمی شود و فقط با ترکيب مواد مختلف که ذکر شد و ريختن آنها در ديگ و جوشاندن آن، عسل تقلبی ساخته می شود.

عسل تقلبی شکرک نمی زند، چون ماده ی اصلی شکرک زدن يعني دياستاز که توسط زنبور عسل به عسل طبیعی اضافه می شود را ندارد، لذا از خريد چنين عسلی خوداری کنيد و متقلبانی که چنين کاری می کنند دير يا زود مشمول وعده ی خدا در سوره مطففين می شوند و عذاب دردناکی را برای خود مهيا ميکنند. عسل خام بدليل خواص ذاتی عسل که خدا مقدر کرده ، بعد از مدتی از برداشت عسل رس می زند ( کریستالیزه می‌شود Crystallized honey) یا در اصطلاح عامیانه باعث شکرک زدن عسل می‌شود.

Crystallized honey

عده کثیری از مردم متاسفانه از مصرف عسل رس بسته خود داری کرده و عسل مايعی که در فروشگاه‌های تخصصی عسل و سوپرمارکت ها  که معمولاً حرارت ديده و سمی است را مصرف می کنند!

از نظر ترکيبات شيميايی عسل يک ماده ی پيچيده شيميايی است و دارای بيش از 80 نوع ماده و عنصر است ، لذا به دو نوع کلی تقسيم میشود ، يکی طبيعی و دومی تغذيه ای

عسل طبيعی چيست ؟ (natural honey)

عـسلی است که تـوسط زنـبورعسل منحصراً از شهد گل ها توليدمی شود . عسل طبیعی نبايد حرارت ببيند و پندار غلط مردم در خصوص شکرک زدن عسل طبيعی (رس بستن عسل) بايد ازبين برود ، زيرا اگر عسل طبيعی و تغذیه ای متبلور نشوند اصلاً عسل نيستند و مردم بايدياد بگيرند تا عسل کریستالیزه شده Crystallized honey (شکرک زده) را با اشتهای زياد و يقين از طبيعی بودن و سالم بودن مصرف کنند، البته بدون موم .

خوردن عسل با موم فقط برای کسانی که دچار انواع زخم های معده ، زخم عثنی العشر ، زخم روده ،عسل موم دار برای زخم لوزالمعده مفيد بوده زيرا موم روی زخم ها را پوشانده و از تماس اسیدهای  معده با زخم ها جلوگيری کرده و در نـتيجه زخم ها بهبود می يابد. بايد بدانيد که قیمت عسل با موم بیشتر است.

خواص عسل موم دار

عسل تغذيه ای چيست ؟

عسلی که توسط زنبورعسل از شهد گل ها به علاوه شربت يا شربت های تقويت شده توليد می شود.زنبور پس از مصرف شهد يا شربت به هر دوی آنها مواد ارزشمند توليد شده در بدن خود مثل آنتی بيوتیک، آنزيم و … را می افزايد. خواص غذايی و درمانی عسل توليد شده از شهد با عسل توليد شده از شهد به علاوه شربت تفاوت چندانی با هم ندارد و نباید چنين عسلی هايی را تقلبی دانست .

زنبورعسل قند معمولی (ساکاروز) که از نظر شیمیایی جز قندهای سنگین می باشند را بله گلوکز و فروکتوز که جزء قندهای سبک می باشند تبديل می کند. همچنين سایر موادی که خود زنبورعسل به شهد اضافه می کند، به شربت بلعیده نيز اضافه می کند. تنها کمبود و تفاوت عسل شهد (طبيعي) با عسل شهد و شربت شکر تغذیه ای( عطر شهد و مقدار جزئی ويتامين ها ومواد معدنی موجود در شهد است که در شربت خالص قندی کمتر دیده می شود.

اين حقيقت را هم بايد بدانيم که شهد گل ها شربت بسيار رقيقی است‌ که 99 درصد آن از آب و قندهای گلوکز و فروکتوز تشکيل شده‌ و کمتر از يک درصد مابقی آن مواد معدنی ، ويتامين ها و اسانس ها طبيعی و … تشکيل شده است. بنابراين می توان نتيجه گرفت که عسل حاصل از تغذیه مکمل زنبورها با شربت شکر (عسل تغذيه ای) از لحاظ ترکيبات با عسل شهد(عسل طبيعي) فقط جزئی اختلاف دارد و اين اختلاف عملاً چنان اندک و قابل اغماض است که عنوان تقلبی برای چنان عسل هايی به هيچ وجه قابل قبول نبوده و جا دارد که مردم با مطرح نکردن اين عنوان ناشايست، زحمات بسيار ارزشمند زنبورداران کشور را گرامی بدارند.

پس با توجه به نکته بسيار مهم بالا بياييم خود را با انديشه های غلط از مصرف عسل طبیعی محروم نکنيم و باز دقت کنيم که اگر عسل تغذيه ای خريداری می کنيم، بايد حتماً بعد از مدتی عسل کریستالیزه شود ( رس بزند) و در زمان خريد دقت کنيم که آن را حرارت نداده باشند و عسل خام خریداری و مصرف کنیم، چون اگر حرارت خورده باشد بسياری از خواص درمانی و غذايي خود را از دست داده و بـهتر است به جای آن مربا بخريد، زيرا ماده ی سمی هيدروکسی ميتيل فورفورال بر اثر حرارت دادن از حد مجاز استاندارد ايران يعنی 80 ميلی گرم در هر کيلوگرم عسل تجاوز کرده و عسل سمی می شود.

برای خرید عسل طبیعی ارگانیک با شماره 09361779690 تماس بگیرید.

نظرات

پاسخی بگذارید

[bws_google_captcha]