عسل و خربزه

عسل و خربزه خوردم آیا ضرر دارد ؟ خربزه و عسل چه ضرری دارد ؟

عسل و خربزه دانشمند بزرگوار مرحوم م سرورالدین در کتب طب کبیر ، چنین بیان نموده است : افرادی می گویند عسل و خربزه با هم سازگار نیستند ، عده ای هم می گویند بعکس با هم می سازند و یا پدر خورنده ( شخصی که عسل و خربزه خورده ) را در می آورند . خلاصه این طور شایعه است که هر کس عسل و خربزه را با هم بخورد مریض می شود و می میرد .
اینکه می گویند اگر عسل را روی خربزه بمالند تبدیل به جسم ثقیلی می شود حقیقت ندارد ، فقط اگر موم را به الیافی که در بعضی خربزه ها هست بمالیم کمی سخت می شود و این موضوع اختصاص به خربزه ندارد ، تمام میوه ها حاوی سلولز هستند و الیاف خربزه هم زیاد نیست و تاثیری ندارد می گویند : بیهوده سخن به این درازی نشود ، ” تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها ” ، ” تا گذشتگان اتفاق ناگواری در این مورد ندیده باشند اینگونه قضاوت نمی نمودند ” راست است و مطلبی است که از عجایب خوراکی هاست ، نتایج حاصل من طی آزمایشات تجربی به قرار زیر است : خوردن عسل یا خربزه ضرری ندارد . هر چه ، وقتی انسان عسل را با آن شیرینی می خورد دیگر خربزه به دهانش مزه نیم کند.
عسل و خربزهممکن است شخصی هم خربزه و عسل را بخورد و مریض شود ، خاصیت رادیو اکتیویته خوراکی ها را در نظر بگیرید ، این خاصیت در بعضی خوراکی هاست که وقتی شخصی آن را خورد امراض نهانیش عود می کند مخصوصا اگر مبتلا به بیماری مالاریا ( تب نوبه ) باشد. گفتیم این خاصیت مربوط به اشعه رادیواکتیو خربزه است و از طرفی اکثر گل ها از این اشعه دارند و زنبور عسل آن را از شیره گل ها می گیرد و عسل مناطق مرغوب این خاصیت را دارند.

وقتی شما عسل بخورید بیماری نهانی شما عود نمی کند ، ولی اگر با آن خربزه خورده شود اشعه خود را به آن می دهد و اثر آن را فوق العاده زیاد  می کند . پس هرکس مبتلا به تب نوبه کهنه باشد و خربزه و عسل را با هم بخورد بیماریش ولو خفیف و پنهانی باشد عود خواهد کرد، من به دفعات از این خاصیت برای تشخییص مالاریای مزمن استفاده کرده ام و استفاده از این روش شخصی را به خوانندگان این متن خصوصا همکاران عزیز توصیه می نمایم.

نظرات

پاسخی بگذارید