نوشته هایی با برچسب "عسل زعفرانی"

عسل زعفران

آیا عسل زعفران در ایران وجود دارد؟ عسل زعفران چیست !؟ آِیا زنبورداری در ایران می تواند عسل زعفران برداشت کند ؟ واقعیت این است که زعفران دارای شهد بسیار کمی است و نمی شود بر روی مزرعه زعفران زنبورستان مستقر کرد ...

  • 2018-11-01
  • 11 نظر