نوشته هایی با برچسب "اگر عسل و خربزه با هم خوردیم چه کنیم"

عسل و خربزه

عسل و خربزه عسل و خربزه دانشمند بزرگوار مرحوم م سرورالدین در کتب طب کبیر ، چنین بیان نموده است : افرادی می گویند عسل و خربزه با هم سازگار نیستند ، عده ای هم می گویند بعکس با هم می ...

  • 2018-10-06
  • بدون نظر