نوشته هایی با برچسب "گرده گل زنبور عسل"

گرده گل

  گرده گل در سراسر تاریخ نزد چینی ها, رومیان, انگلوساکسونها و مصریان از نظر دارویی و غذایی اهمیت خاصی داشته است. آنها راز سلامتی را در این ماده می دانستند. گرده گل در قسمت انتهای پرچم قرار دارد و تنها ...

  • 2021-07-24
  • بدون نظر