رنگ عسل طبیعی

رنگ عسل طبیعی چگونه است؟

 رنگ عسل طبیعی بر حسب اينکه متعلق به کدام منطقه و کدام مجموعه گلها باشد رنگش متفاوت است. دامنه ی طيف رنگ عسل های مختلف از سفيد به انواع زرد، زرد نارنجی ، زرد مايل به سبز طلايی، کهربايی ، عقيقی مايل به قرمز و حتی قهوه ای و سياه متغیر  است.

رنگ عسل طبیعی

عسل بعضی مناطق به رنگ سفيدي (منظور همان شفاف مانند آب) می زند ، رنگ عسل جنگل های مازندران مايل به سبز ، عسل جنگل های اروپا متمايل به قهوه ای است و عسل گندم سياه و نوعی عسلک ها به رنگ سياه هستند و اين به خاطر گل هايی است که زنبوران از آن تغذيه و شهد جمع آوردی کرده اند و رنگشان متفاوت است ، پس اين باور غلط است که عسل خوب رنگ تيره دارد و عسل بد رنگ روشن کاملاً نادرست است و رنگ هيچ گاه شاخص تشخيص عسل نيست و گول حرف های افرادی که ادعای عسل شناسی می کنند را نخوريد.
زيرا آنها اگر اطلاعی از عسل داشتند اصلاً در خصوص شناسايی عسل بحثی نکرده و صراحتاً می گفتند که فقط آزمايشگاه های مواد غذايي می توانند عسل را تجزيه و تحليل کند و نتيجه ی آن را اعلام کند و عسل طبیعی را تشخیص دهند از عسل تقلبی.
عسل بر اثر حرارت دادن و مـانـدگاری در انبار تدريجاً تيره تر می شود . اصولاً رنگ و طعم عسل تا حدودی به يکديگر مـرتـبـط می باشد ، به طوری که عسل های با رنگ روش دارای طعم ملایم و عسل با رنگ تيره دارای طعم قويتر و شديدتر می باشند. پس رنگ عسل طبیعی هرگز بیانگر مرغوب بودن آن نمی باشد.

رنگ عسل مرغوب

رنگ عسل طبیعی بر حسب اينکه متعلق به کدام منطقه و کدام مجموعه گلها و گیاهان باشد متفاوت است. رنگ عسل های مختلف از سفيد به انواع زرد، زرد نارنجی ، زرد مايل به سبز طلايی، کهربايی ، عقيقی مايل به قرمز و حتی قهوه ای و سياه متغیر  است. رنگ عسل کنار ابتدا ارده ای مانند و سپس کهربایی متمایل به تیره ، رنگ عسل گون ابتدای برداشت آن سفید متمایل به زرد روشن و پس از مدتی زرد پر رنگ می‌شود.

نظرات

پاسخی بگذارید

[bws_google_captcha]