عسل طبيعی دشت چيست ؟

عسل طبیعی دشت نيز يکي ديگر از انواع عسل های طبيعی است که توسط زنبوران عسل کارگر منحصراً از شهد گل های گياهان دارویی و کشتزارها و باغ های موجود در دشت ساخته شده و خلاف تصور عامه که عسل دشت را زياد خوب نمی دانند ، بلکه برعکس عسل های بسيارخوبی هستند که گاهی وقت ها با توجه به تنوع گياهان کشت شده و حجم آنها از عسل های طبيعی کوهپايه نيز بهتر هستند که با توجه به موقعيت کشاورزی استان فارس و سطح زير کشت انواع گياهان و باغ ها، دارای عسل بسيار خوب در حد عسل کوهپايه ها هستيم ، ولی قدری زودتر در برخی موارد متبلور ميشود (شکرک زده) که همان گونه که توضيح داده شده متبلور شدن عسل شاخص اصلی شناخت عسل طبيعی وتغذیه ای از عسل تقلبی و حرارت ديده است، و همواره دقت کنيد که عسل حرارت نديده خريداری کنيد.

قيمت عسل طبیعی دشت نيز همان طور که در مشابه بودن کيفيت با عسل طبیعی کوهستان است، بستگی به مخارج و هزینه های روز زنبوردار دارد.

عسل طبیعی دشت

عسل طبيعی مخلوط کوه و دشت چيست ؟

اين گونه عسل ، يکی ديگر از انواع عسل طبیعی است که هنگام کوچ زنبورداران از دشت به کوه ناخواسته توسط زنبوران توليد شده و هنگام استخراج عسل از شانها و صاف کردن با هم مخلوط می شوند و چون خوشبختانه همان گونه که گفته شد منابع گياهي دشت و کوهپايه ای رشته کوههای زاگرس جنوبی استان فارس غنی است و عسل طبيعی عالی توليد می‌گردد، و ممکن است بسته به نوع گونه های گياهي موجود کمی ديرتر کریستاله شود(شکرک بزند). يکی از شاخص های تقسيم بندی عسل شکل ظاهری و انواع رنگ های آن است که دارای تنوع بسياري است. رنگ و طعم عسل طبیعی کوهستان بستگی به گل و گیاهانی است که زنبورها از آن شهد جمع آوری کرده اند.

 

نظرات

پاسخی بگذارید

[bws_google_captcha]